#takabystebylividět

Martin_ikona

Společnost MEDIER chce být symbolem společnosti vždy udržující moderní směr a trendy. Naším hlavním předmětem podnikání jsou směry primárně na multimediálním trhu. Vedle běžných mediálních služeb nabízíme i další služby, provozujeme tiskařské služby, marketingové služby, designerské poradenství a poradenství včetně celkových služeb pro startupy.

Martin R. Jeník
CEO